СЫР, МАСЛО, ЯЙЦА

2,25цена за 1 десяток от 3 шт
6,49за 1 десяток